01:42:54 Duhovni kutak | Svetac dana | Portal Glasa Koncila
Home
30.8.2015. DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU; Petar, Margarita, Didak
Duhovni kutak | Svetac dana
Sv. Amadej

Sv. Amadej - ime Amadeus na latinskom znači Bogoljub.

Amadej je rođen oko 1110. godine u dvorcu Chatte nedaleko Grenobla. Njegov je otac 1119. godine postao cistercit u Bonnevauxu. Amadej se ondje najprije izobražavao, a onda 1121. u glasovitom Clunyu te na dvoru Henrika V. stupio je među cistercite 1125. godine u Clainevauxu te u samostanu Autecombe postao opatom. Godine 1144. izabran je za biskupa u Lausannei.

Umro je 1159. godine u svome biskupskom središtu. Štovanje mu se obnovilo u 18. st. a grob mu je ponovno otkriven 1911. godine.

Rajko Gelemanović