01:27:26 Duhovni kutak | Svetac dana | Portal Glasa Koncila
Home
30.6.2015. Bazilid, Marcijal, Teobald, Ladislav, Adolf, Zenon
Duhovni kutak | Svetac dana
Sveti Rimski prvomučenici

Sveti Rimski prvomučenici umrli su mučenički 64. godine. Naime, car Neron je dao zapaliti neke četvrti Rima da mu to bude inspiracija za stvaranje poezije. Rimljani su se oneraspoložili zbog toga, a car je svalio krivnju na kršćane. Dao je pogubiti mnoge Rimske kršćane o čemu svjedoči rimski pisac Tacit u svojim "Analima", a i sveti Klement Rimski u svojoj "Poslanici Korinćanima". Štovanje rimskih prvomučenika se razvilo usporedo sa štovanjem sv. Petra i Pavla.

Rajko Gelemanović